Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    

Elskende par
Elskende par
1935-36
1000x2490
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

Kurtise
Kurtise
1939
400x590
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

Bro over Elben I
Bro over Elben I
1932
335x595mm
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet, Oslo


Norsk Norsk
English English
Deutsch Deutsch

Velkommen til hjemmesiden for Rolf Nesch.

Siden er utarbeidet av kunstnerens biograf i samarbeid med eksperter fra Nasjonalgalleriet i Oslo. Tekst og bilder gir den beste og faglig sett rikeste og mest representative presentasjon på nettet av denne banebrytende kunstnerens liv og verk. De ulike kapitlene inneholder grunnleggende biografisk og kunsthistorisk materiale.

Biografi gir en oversikt over Rolf Neschs liv fra han ble født i 1893 i Esslingen i Syd-Tyskland, gjennom krigsopplevelsene 1914-1919, mellomkrigstidens Europa i kunstnerisk revolusjon, flukten fra Nazi-Tyskland og til hans siste år i atelieret på fjellgården i Norge.

Kunstneren viser Nesch som en av det 20-århundres største og mest nyskapende grafiker. Her beskrives tegneren, maleren og billedhuggeren og kunstneren som gjennom ”materialbildet” skapte en ny kunstnerisk uttrykksform.

Museer gir et utvalg av Neschs representasjon i museer og samlinger  Europa og USA.

Litteratur inneholder oversikter over bøker, artikler og utstillingskataloger om Nesch. Her finnes også henvisning til verk som kan bestilles over nett.

Bilder Her får man et blikk i inn Rolf Neschs kunstneriske univers, gjennom et representativt utvalg av Neschs raderinger, metalltrykk, tegninger, oljemalerier, skulpturer og materialbilder.

Nyheter med informasjon om aktuelle utstillinger og utgivelser.


Ansvarlig for siden : &