Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    

Kinateater i New York
Kinateater i New York
1950
303x228
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

Elefant
Elefant
1933


Tegneren

Av Sidsel Helliesen
Dr.philos., direktør Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nasjonalgalleriet
 
Rolf (Emil Rudolf) Nesch (1893–1975) er først og fremst kjent for sitt virke som grafiker. Hans store, uttrykksfulle og tildels fargerike arbeider i den såkalte metalltrykkteknikken, som han selv hadde utviklet, er et særpreget innslag i det 20. århundres grafikkhistorie. Men som for svært mange billedkunstnere var også for Nesch det å tegne selvfølgelig og grunnleggende. I sin mer enn 60 år lange virksomhet som kunstner hadde han alltid tegnesakene for hånden og brukte dem flittig. Riktignok skal han ha ødelagt mange av sine tegninger, men noen solgte han eller ga bort, og han tok også selv også vare på en god del. (I 1997 mottok Nasjonalgalleriet i Oslo i gave fra kunstnerens familie de fleste av de tegningene som etter kunstnerens død befant seg i hans atelier, vel 1300 arbeider.)
Brorparten av de bevarte tegningene er erindringsnotater, idéskisser og forstudier, arbeider som var et ledd i skapeprosessen frem til et ferdig verk i et annet medium. Tildels hadde disse arbeidene fylt sin funksjon når det endelige verk var fullført. Tildels kunne de fortsatt komme til nytte, som inspirasjon i andre sammenhenger og til nye verk. Nesch arbeidet imidlertid også tidvis med tegning som selvstendig kunstverk.
Som i hans verk for øvrig er valg av teknikk og uttrykksform variert. Men gjennomgående er frodig fortellerglede, poengterte karakteristikker, en frisk, tilsynelatende uvøren strekstil og et robust og antydende formspråk fremtredende trekk.
Da han i 1931 arbeidet med grafikkserien Karl Muck og hans orkester, fylte han flere skisseblokker med kjapt nedtegnede studier. Med en myk tegnestift, i sort eller farge, festet han inntrykkene av musikerne og deres instrumenter på papiret. Øyeblikksbasert fastholdelse av modellens særlige karakter og bevegelse er også fremtredende trekk ved de dyreskissene Nesch laget i tilsvarende teknikk i begynnelsen av 1930-årene, da han ennå hadde planer om å lage en grafikkserie med Hagenbecks dyrepark som tema. Fra den reisen han sommeren 1947 foretok til Finnmark sammen med Ragnhild Hald og en trupp fra Det Norske Teatret, er det bevart et stort antall tegninger i ulike teknikker og uttrykksformer. Stadig fylte han små kladdebøker med raske erindringsnotater, men han laget også større og mer utførte tegninger med motiver fra teaterturneen, hvorav en rekke vitner om kunstnerens artistiske bruk av farger. Under et opphold i New York i 1950 benyttet han tusj og pensel til en serie skisser med teatermotiver fra Chinatown samt en rekke storbyscener. Fra 1951 stammer to store tegninger i penn og lavering som viser hans og Ragnhild Halds nye hjem, fjellgården ”Ragnhildrud” i Hallingdal. Nok et eksempel på Rolf Neschs evne til å treffe gi en ledig og personlig preget, men samtidig treffende motivkarakteristikk.
                                                                                             
©  Sidsel Helliesen, Oslo, november 2002
                                                                                             

Ansvarlig for siden : &