Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    

Frysende kvinne
Frysende kvinne
1938-39
H=560
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

Rekonvalesent
Rekonvalesent
1929
450x335
Foto: Connection Photography, Hamburg


Nesch i muséer

Rolf Nesch er representert i en rekke museer og offentlige samlinger, først og fremst i Norge og Tyskland, men kan også ses i London og i flere amerikanske museer. Nedenstående oversikt er ikke komplett, verken når det gjelder hvilke samlinger som er omtalt eller hvilke verk som er representert.

Ansvarlig for siden : &