Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    

St. Sebastian
St. Sebastian
1941
3stk 600x440
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

Pike
Pike
1939-40
H=410
Foto: Elke Walford, Hamburg


Krig i Norge – 1940 - 1945

1940  Etter den tyske invasjon bor han hos venner, bl.a. i Valdres hvor han arbeider med en ny serie grafikk.
 
1941  I fjellet, 10 metalltrykk i farger. Hovedverket St. Sebastian, et tredelt metalltrykk i farger. De første bronseskulpturer: Flyalarm og Den totale krig.
 
1942   Det firedelte metalltrykket Gud Fader  fullføres i to ulike varianter. Det er slutt på papir til grafikk og han konsentrerer seg en tid om materialbilder.
 
1943   Materialbildet St.Sebastian tilegnes Picasso. Fullfører materialbildene Familien, To mennesker, Døperen Johannes og Snorkeren. Innkalt til tysk militærtjeneste og kjent stridsdyktig, men lar seg påkjøre av en trikk og blir livstruende skadet.
 
1944   Utskrives fra sykehuset etter 3 måneder, delvis lammet. Rekonvalesens i Valdres hvor han skaffer seg marmor og billedhoggerverktøy.

<forrige         neste>


Ansvarlig for siden : &